Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Михалково
06.10.2023
Добив на дървесина от обекти №№ 2327С, 2329СВиж пълна информация
ДГС Славейно
05.10.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2329, 2330Виж пълна информация
ДГС Асеновград
26.09.2023
Производство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация

важна информация