Специализиран албум „Ловен туризъм“

Специализиран албум „Ловен туризъм“ представя видовото разнообразие на държавните ловни стопанства на ЮЦДП-Смолян. Изданието е на български и английски език и съдържа информация за седемте ловни стопанства, които се намират в териториалния обхват на Южноцентрално държавно предприятие- ДЛС Извора, ДЛС Кормисош, ДЛС Борово, ДЛС Женда, ДЛС Чепино, ДЛС Тракия и ДЛС Широка поляна.

Прегледай изданието на български език

Прегледай изданието на английски език