Информация за определени количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица

Количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица на корен и от склад по ДГС/ДЛС за 2024 г.

Количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица от централен склад и с доставка до адрес по ДГС/ДЛС за 2024г.

 

Количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица на корен и от склад по ДГС/ДЛС за 2023 г.

Количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица от централен склад и с доставка до адрес по ДГС/ДЛС за 2023 г.

 

Количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица на корен и от склад по ДГС/ДЛС за 2022 г.

Количества и продажни цени на дърва за огрев за продажба на физически лица от централен склад и с доставка до адрес по ДГС/ДЛС за 2022 г.

Ценоразписи за продажба на дърва за огрев на физически лица

Продажни цени на дърва за огрев на физически лица от централен склад, на стояща дървесина на корен и от временен склад