Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Пазарджик
30.08.2022
Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект №2229Виж пълна информация
ДГС Доспат
26.08.2022
Възлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2218-2Виж пълна информация
ДГС Пазарджик
25.08.2022
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект №2 /2022г./ с предмет на дейност - Отглеждане на горски култури.Виж пълна информация

важна информация