Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДЛС Широка поляна
15.06.2022
Сеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2231, 2243Виж пълна информация
ДГС Алабак
14.06.2022
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2223Виж пълна информация
ДЛС Чепино
10.06.2022
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2133-1, 2139-1Виж пълна информация

важна информация