Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Ардино
10.05.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2416, 2417Виж пълна информация
ДГС Панагюрище
09.05.2024
Възлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирано почистване на площи от издънки и храсти с мулчер, механизирана почвоподготовка чрез изораване и дисковане на площта в подотдели: 106/6, 208/5, 208/13, 224/3, 265/11, 711/3Виж пълна информация
ДГС Първомай
09.05.2024
Дейности в семепроизводствени градини - обект №5Виж пълна информация

важна информация