ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ00381-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00380-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2304 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00379-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2303 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00375-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2305 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00374-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2306 МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00373-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2306МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00372-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2305МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00368-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2312Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00367-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2309Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00365-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2307Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00364-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №2314, №2315, №2316, №2317, №2318, №2319, №2320, №2321, №2322Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00363-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2301Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00360-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от Обект № 2313Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00334-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00366-2219.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от обект № 2323Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00351-2216.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2306 МТ, Обект №2307 МТ, Обект №2308МТ, Обект №2310МТ, Обект №2311МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00378-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничени за местни търговци за обекти №№ 2303МТ, 2304МТ, 2305МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00377-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2302Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00369-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00362-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №2304, №2305, №2306, №2307, №2308, №2309, №2310, №2311, №2312, №2313Виж пълна информация