ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмилянЗЛОД0108.02.2024Процедури по ЗЛОДКонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „ Ушките-Ляска“ в района на дейност на ТП "ДГС Смилян" на основание чл. 366, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.Виж пълна информация
ДГС КлисураЗЛОД0210.04.2023Процедури по ЗЛОДКонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „Средна гора“, към ДГС Клисура по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораЗЛОД0106.04.2023Процедури по ЗЛОДКонкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивечаВиж пълна информация