ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Широка поляна18.11.2022Горска сертификацияЗаповед за актуализиране на ГФЗИзтеглете документа
ДГС Борино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Хисар03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДЛС Женда03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Клисура03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
Централно управление03.11.2022Ценоразпис на фиданки, произведени в разсаднициЦеноразпис на фиданки, произведени в разсадници през 2022-2023 год.Изтеглете документа
ДГС Пловдив03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Алабак03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Ардино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Смилян03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа