ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление24.01.2022ЗаповедЗаповед №РД48-7/20.01.2022г. на МЗ за минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм.Изтеглете документа
ДГС Батак20.01.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат17.01.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Панагюрище11.01.2022Горска сертификацияПланирани дейности за 2022г. на територията на ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Смилян08.12.2021Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Асеновград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Панагюрище за 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Батак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Първомай за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Борино29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Борино за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пазарджик за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Борово за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пещера за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пловдив за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Доспат за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ракитово за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Родопи за 2022 г.Изтеглете документа