Процедура №Т00151-24 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00151-24
Първа дата25.07.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината, включена в Обект с №2423

Данни за дървесината

Обект/и №2423
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция