Процедура №Т00146-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00146-24
Първа дата28.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2417

Данни за дървесината

Обект/и №2417
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция