Процедура №Т00118-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00118-24
Първа дата15.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2418

Данни за дървесината

Обект/и №2418
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция