Процедура №Т00117-24 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00117-24
Първа дата10.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2424, 2425, 2430, 2431

Данни за дървесината

Обект/и №2424, 2425, 2430, 2431
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция