Процедура №Т00114-24 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00114-24
Първа дата10.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПълна механизирана обработка на площи за залесяване със специализирана горска техника чрез смилане на пънна дървесина с диаметър до 40 см и друга остатъчна биомаса в едно с обработка на почвата с дълбочина 25 см

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция