Процедура №Т00112-24 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00112-24
Първа дата09.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСтопанисване – подпомагане на естественото възобновяване чрез извършване на лесокултурни дейности през 2024 година, включващи отглеждане на подраст – изсичане на храсти, малини издънки и други отгледни сечи без материален добив в Обект № 6

Данни за дървесината

Обект/и №6
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция