Процедура №Т00110-24 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00110-24
Първа дата08.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 г., включващи кастрене на тополови култури в Обект № 4

Данни за дървесината

Обект/и №4
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция