Процедура №Т00108-24 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00108-24
Първа дата09.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирано почистване на площи от издънки и храсти с мулчер, механизирана почвоподготовка чрез изораване и дисковане на площта в подотдели: 106/6, 208/5, 208/13, 224/3, 265/11, 711/3

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция