Процедура №Т00105-24 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00105-24
Първа дата10.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2416, 2417

Данни за дървесината

Обект/и №2416, 2417
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция