Процедура №Т00102-24 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00102-24
Първа дата02.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2431

Данни за дървесината

Обект/и №2431
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция