Покана за обществено обсъждане

20.03.2024

Покана за обществено обсъждане за изменение на плана за ловностопански дейности на ДГС Момчилград на 01.04.2024 г.