Писма до общини

06.03.2024

Писма до общини за предложените насаждения за процедури за ползване на дървесина, както и за предвидените лесокурни дейности през 2024г. на територията на ТП ДЛС Тракия.