Обявление от ДЛС Тракия (2807,64)

29.02.2024

Обявление от ДЛС Тракия по чл. 27, ал. 1, т.2 за обект №2421 с прогнозно количество дървесина - 2807,64 пл. куб. м.