Процедура №Т00309-23 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00309-23
Първа дата19.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2415

Данни за дървесината

Обект/и №2415
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция