Процедура №Т00307-23 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00307-23
Първа дата19.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в обекти №№ 2024-1, 2024-2, 2024-3

Данни за дървесината

Обект/и №2024-1, 2024-2, 2024-3
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция