Процедура №Т00301-23 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00301-23
Първа дата14.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от Обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция