Процедура №Т00299-23 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00299-23
Първа дата18.12.2023
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина, включена в обекти №№ 2402 МТ, 2410 МТ, 2411 МТ, 2417МТ, 2418 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2402 МТ, 2410 МТ, 2411 МТ, 2417МТ, 2418 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция