Процедура №Т00297-23 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00297-23
Първа дата19.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2401, 2434, 2436, 2455, 2456, 2457

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2434, 2436, 2455, 2456, 2457
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция