Процедура №Т00293-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00293-23
Първа дата13.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2402, 2410, 2412, 2414, 2415, 2418, 2420, 2424, 2425

Данни за дървесината

Обект/и №2402, 2410, 2412, 2414, 2415, 2418, 2420, 2424, 2425
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция