Над 1,6 млн. фиданки са произведени в разсадниците на ЮЦДП, сочат данните на есенната инвентаризация

20.10.2023

1 612 776 броя фиданки е общото количество произведени семенищни фиданки през есента на 2023г., показват данните от извършената есенна инвентаризация на горските разсадници–държавна собственост, намиращи се в териториалния обхват на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян. От тях за залесяване през вегетационната 2023/2024г., ще се използват  595 527 бр. фиданки. В сравнение с 2022г. се наблюдава увеличение на посадъчния материал. Традиционно, преобладаващо е производството на иглолистни фиданки-1 220 907 бр. Произведените широколистни фиданки са 284 992 бр. Производството на храстовите видове възлиза на  106 877 бр.
На територията на ЮЦДП-Смолян действащите горски разсадници към момента на инвентаризацията, са 9 на брой. С национално значение са разсадниците „Бърчево”, стопанисван от ДГС-Смилян; „Капсидата”, стопанисван от ДГС-Асеновград; „Голямо конарско шосе”, стопанисван от ДГС-Пловдив; „Церово” и „Наков чифлик”, стопанисвани от ДГС-Пазарджик; „Равногор“, стопанисван от ДГС-Пещера; разсадник „Момчилград”, стопанисван от ДГС-Момчилград.
В стопанисваните от териториалните поделения разсадници се полагат всички необходими грижи за развитието  на фиданките. Към настоящия момент се предприемат необходимите мерки за посев на семена от широколистни дървесни видове, мулчиране и зазимяване на разсадниците. Произведените фиданки от горските разсадници на ЮЦДП изцяло обезпечават нуждата от фиданки за залесяване в рамките на предприятието. Предоставят се и на други държавни предприятия, физически и юридически лица.
Резултатите от инвентаризацията показват, че количеството иглолистни пикирани фиданки за масово залесяване възлиза на 50 278 бр. фиданки са от обикновен смърч.
Контейнерни фиданки за залесяване се произвеждат в разсадник „Момчилград“ при ДГС – Момчилград. За 2023г. са инвентаризирани 115 463 бр., в т.ч. готови за залесяване са 115 463 бр. Тези фиданки ще се използват за предстоящото есенно и пролетно залесяване на територията на стопанствата от всички области, попадащи в обхвата на ЮЦДП.
Най-масово се произвеждат пикирани фиданки от обикновена ела, сребрист смърч, сребриста ела, туя източна,  и обикновен смърч-от иглолистните дървесни видове, чинар западен, череша, магнолия вечнозелена-от широколистните дървесни видове, а от храстите-нар.
Вегетативни фиданки за декоративни цели се произвеждат в разсадника на ДГС – Пазарджик. През есента на 2023 година са инвентаризирани общо 329 бр. фиданки. През настоящата година в „Голямоконарско шосе“ са произведени фиданки от пълзяща хвойна.
Контейнерни фиданки за декоративни цели се произвеждат в разсадник „Хайдушки дол” и разсадник „Капсидата”. По обобщени данни броя на произведените контейнерни фиданки, които могат да се използват за декоративни цели, е 1 075 бр.
Пикирани фиданки за облагородяване за декоративни цели са инвентаризирани в разсадник „Хайдушки дол” при ДГС – Борино и в разсадник „Селище” при ДГС – Селище, като общото им количество възлиза на  4 770 бр. Облагородените фиданки за декоративни цели са предимно от сребрист смърч, както и от японска вишня, офика и полски ясен – с общо количество от 699 бр.
В разсадник „Капсидата” се произвеждат облагородени орехови фиданки за овощарството. Тази есен количеството произведени фиданки по инвентаризация са 3750 бр., от които готови за залесяване са 1 050 бр. В разсадник „Драгор” са произведени 2808 бр. лескови фиданки от сортовете  „Ран трапезундски“, „Тонда джентиле“, „Бадемовиден“ и „Римски“. В разсадник „Хайдушки дол” има налични 595 бр. облагородени фиданки от арония, както и още 661 бр. в разсадник „Селище”.
Като цяло общото количество инвентаризирани пикирани, вегетативни, контейнерни и облагородени фиданки е 237 181 бр. , от които за залесяване и декоративни цели, готови за ползване са 175 669 бр. Най-много са произведените фиданки от иглолистни дървесни видове-220 201 бр. Фиданките от широколистни видове е 6 976 бр. , а от храстови видове-10 004 бр. Производството е намалено с около 12%, в сравнение с 2021 г., когато са инвентаризирани 270 130 бр.
От проведената инвентаризацията на тополовите и върбови фиданки в разсадниците „Драгор”, и „Капсидата” е видно, че към есента на 2023 г. са произведени 70 696 бр. едногодишни тополови фиданки.
През есента на 2023 година са инвентаризирани общо 41 429 бр. фиданки за коледни елхи.