Инж. Здравко Бакалов участва в работна среща с представители на дърводобивната и дървопреработвателната индустрия в МЗХ

18.10.2023

Работна среща с представители на дърводобивната и дървопреработвателната индустрия се проведе в МЗХ. В нея участваха министърът на земеделието и храните Кирил Вътев,  заместник-министрите Георги Тошев и инж. Мирослав Маринов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев и директорите на шестте държавни горски предприятия в страната.
„Работим за прецизно планиране и баланс между добива на дървесина, възпроизводство и опазване на горите“, заяви министър Кирил Вътев. „Най-лесно се управляват повторяеми процеси и в горите не трябва да има изненади“, посочи министър Вътев. Той подчерта, че подобни срещи са важни, за да се намери нужния баланс, за да може да функционира добре системата, включваща поддържането на горските територии, дърводобива и  бизнеса с дървесина. Министърът информира, че в управленската програма е заложено да се направи национална инвентаризация на горите, за да е ясно какво е състоянието им. Относно цените на суровината той посочи, че министерството не може да им влияе, защото те се определят от пазара.
Заместник-министър Маринов допълни, че от вече водените разговори има и конкретен резултат, като на много места цените на дървесината са актуализирани, направени са нови обекти за преработвателите и са удължени срокове по вече действащи договори. Той подчерта, че е важно веригата от гората до преработвателите да не се прекъсва. „Ние изпълняваме лесовъдските дейности, в резултат на които има дървесина, която стига до пазара, уточни още заместник-министърът. Длъжни сме да намерим баланса между интереса на преработвателите, държавата като собственик и обществото“, подчерта още той.
„Започнали са промени в нормативната база и съм убеден, че мнението на бранша ще бъде чуто“, коментира заместник-министър Тошев. Той допълни още, че въпросите, които поставя бизнесът постепенно намират своите решения, затова е нужно да се подхожда с разбиране, за да бъде възможно държавата и бизнесът да вървят ръка за ръка.
Директорите на шестте държавните горски предприятия отчетоха дейността си по добив на дървесина от началото на годината до септември месец. Те информираха, че средно около 70% от заложените добиви в годишните планове за реализирани. Предстои първа тръжна сесия, на която се очаква началните цени да бъдат намалени, увериха още те.
Представителите на бизнеса поставиха въпроси, свързани с категоризацията на сечите и възможностите за използване на повече механизация в дърводобива. Тема на разговорите бяха провеждането на търговете и възможностите за намаляване на субективния фактор при реализацията им.