3 674 проверки са извършили служителите на ЮЦДП през месец септември

10.10.2023

3 674 проверки са извършили през месец септември служителите на горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, включително и мобилните контролни екипи на ЮЦДП. 1 744 са в обекти за добив на дървесина, като приоритетно са извършвани проверки в насаждения, в които се извеждат възобновителни сечи и сечи в насаждения с над 80-годишна възраст.
Проверени са още 1 247 превозни средства, 295 ловци и 388 други физически лица.
Общото количество на незаконно добита дървесина  от разкрити и неразкрити нарушения за отчетния период е  в размер на близо 28 куб.м.
За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са съставили 21 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите и 1 акт по Закона за лова и опазване на дивеча.
Конфискувани са 6 каруци, 1 моторен трион, 3 бр. други инструменти за дърводобив, 3 бр. ловни уреди и боеприпаси.
На обособените временни контролни горски пунктове, с цел проверка на законността на транспортираната дървесина, не са констатирани нарушения.