Сигнал за мечка може да се подава на единен национален телефон за спешни повиквания 112

28.09.2023

Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка покрай и в населените места, информираме гражданите, че могат да подадат сигнал на единен национален телефон за спешни повиквания 112, ако забележат животното. Държавните горски и ловни стопанства на територията на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян са създали организация за реакция и действие при получаване на сигнала.
Кафявата мечка е диво животно и е нормално да бъде видяна в планинските части, като това не бива да буди паника. При посещение в гората е добре да се вдига повече шум, за да се избегне нежелана среща с нея. Хората трябва да избягват контакт с мечката и по никакъв начин не бива да я провокират, съветват експертите. Животното по принцип не търси конфликт с човека, то е принудено да търси храна. Тази година се констатира по-слабо плодоносене при плодните дръвчета и мечките инстинктивно търсят храна покрай населените места.