Процедура №Т00247-23 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00247-23
Първа дата26.09.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПроизводство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" на територията на ТП "ДГС - Асеновград"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция