Нов верижен булдозер бе закупен от ЮЦДП за нуждите на ДГС Смолян

01.09.2023

Нов верижен булдозер ще работи на територията на Държавно горско стопанство Смолян. Техниката е закупена със средства от стопанска дейност и е специализирана за ремонт и поддръжка на горски пътища.  С новата верижна машина значително ще се улесни работата по подобряване състоянието на горските пътища, което е необходимост освен за нуждите на стопанството, така и за запазване на горските територии, като се улесни достъпа при възникване на пожари.