Процедура №Т00246-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00246-23
Първа дата21.09.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за нуждите на ТП ДГС Алабак от Обекти №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Данни за дървесината

Обект/и №39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция