Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на пчелин

29.08.2023

Заповед З-13-161/29.08.2023 г. на ДГС Крумовград за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин