Служители на ДГС Кирково и експерти на ЮЦДП обследваха засегнатите площи от пожара, който през ноември 2022г. се пренесе от Гърция в района на вр.„Вейката“

28.06.2023

Служители на ДГС Кирково и експерти на Южноцентрално държавно предприятие направиха оглед на засегнатите площи в следствие на горския пожар, който възникна през месец ноември 2022г.  на територията на Република Гърция и се пренесе в района на връх „Вейката“, най-южната точка на България. Пламъците тогава обхванаха 8 772 дка горска площ. При обследването експертите констатираха, че на този етап  пострадалите букови гори са 92 дка, което представлява 1% от засегнатата площ. Наблюденията в района, засегнат от горския пожар ще продължат и съответно ще бъдат предприети мерки за възстановяването на засегнатите гори.