Процедура №ЗЛОД01 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНЗЛОД01
Първа дата06.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаПроцедури по ЗЛОД
ПредметКонкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча