Процедура №ЗОП00019-21 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНЗОП00019-21
Първа дата29.10.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на "Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на "Голямата река", находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Карлово"