Процедура №ЗОП00018-21 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНЗОП00018-21
Първа дата28.10.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла" - втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград" и ТП "ДЛС Извора"