Процедура №ЗОП00467 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНЗОП00467
Първа дата30.07.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсновен ремонт на ГАП "Мечкина река"