Процедура №ЗОП00002 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНЗОП00002
Първа дата05.01.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметУпражняване на авторски надзор по време на извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”