Процедура №ЗОП00001-21 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНЗОП00001-21
Първа дата05.01.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”