Процедура №ЗОП00005 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНЗОП00005
Първа дата01.02.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла" - втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград", ТП "ДЛС Извора"