Процедура №ЗОП00010 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНЗОП00010
Първа дата22.04.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП "Кьошка-Влашка поляна" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДЛС Борово"