ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЗЛИ ДОЛ” – ДГС – КЛИСУРА

На територията на ДГС – Клисура има два горски разсадника – държавна собственост – „Зли дол” и „Розино”. Горски разсадник „Зли дол” е създаден през 1922 год. в землището на гр. Клисура, в едноименната местност “Зли дол”, от където носи и наименованието си. Основното му предназначение е производството на посадъчен материал за залесяване. Надморската височина при която се намира разсадника е 800 м., и отстои на един километър от административната сграда на стопанството. Малък по площ в началните години на създаването си, днес той е разположен върху 60,317 дка, разпределени на парцели разпределени стъпаловидно и ограничени с каменни зидове, водоснабдени за поливане на цялата площ.

Основно в разсадника се произвеждат иглолистни и широколистни фиданки за залесяване, за декоративни цели, както и школи за коледни елхи. Производството в последните години е свито до минимални количества от бял и черен бор, обикновен смърч и атласки кедър от иглолистните дървесни видове. От широколистните е застъпено производството на обикновен бук и цер. Производството на фиданки за озеленяване се състои от: бор веймутов, ела борисова, ела гръцка, кедър атласки, кедър хималайски, кипарис обикновен и аризонски, туя източна, върба миризлива, дъб киевски, китайски мехурник, липа сребролистна, райска ябълка, чинар западен, явор обикновен, шестил, див лимон, дървовидна ружа, японска дюля и други. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставя се посадъчен материал и на съседните стопанства от област Пловдив, Сливен и Стара Загора. На частни физически и юридически лица, и общини са продавани декоративни фиданки и коледни елхи. Разсадникът има възможност за производство на горски репродуктивни материали на външни потребители от дървесни видове: бук, бял и черен бор, фиданки за декоративни цели, и коледни елхи. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Клисура, гр. Клисура, ул. „20-ти април” № 26, е-mail: dgsklisura@ucdp-molian.com.

Лице за контакти: Янко Димитров – ръководител разсадник – GSM 0889231202.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете файла