Заповед за определяне на наемател – ДЛС Широка поляна

15.07.2015

Заповед №286 за определяне на наемател за самостоялен обект в сграда с идентификатор 02837.16.21.4