Информация за достигнати цени при продажба на дървесина – от склад и на сечище за ЮЦДП-Смолян към 30.06.2015

27.07.2015