Заповед за откриване – ДГС Крумовград

10.08.2015

Заповед №РД 49-312/05.08.2015 г. за откриване на конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ДУ Чифлик дере в района на дейност на ТП ДГС Крумовград