Обявление – ДГС Кърджали

25.06.2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.