ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ТракияЗОП0020909.07.2020Договаряне без предварително обявлениеОсновен ремонт на ГАП "Свеженска река" в териториалния обхват на ТП "ДЛС Тракия"Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградЗОП0020708.07.2020Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“Виж пълна информация
ДГС РодопиЗОП0020629.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника (електродомакински уреди), включително електрически устройства за отопление и охлаждане за нуждите на ТП ДГС "Родопи"Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовЗОП0020412.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС СлавейноЗОП00203-2112.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДГС Славейно за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС СмилянЗОП0020212.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДГС Смилян за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаЗОП0020112.06.2020Обяви за събиране на офертиДоставка на оръжия (включително ловно), муниции, оптически прибори, аксесоари и части за тях.Виж пълна информация
ДГС КлисураЗОП0020012.06.2020Открита процедураДоставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскотостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции.Виж пълна информация
ДГС СмолянЗОП0019912.06.2020Обяви за събиране на офертиИзвършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян и ТП ДГС "Смолян", за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС КормисошЗОП0020512.06.2020Публично състезаниеДоставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС Кормисош, гр. Лъки за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС АсеновградЗОП0019211.06.2020Публично състезаниеИзвънгаранционна поддръжка, включително профилактика и ремонт на компютри, периферия и друга офис техника за нуждите на ЮЦДП и териториалните поделения попадащи на територията на област Пловдив за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаЗОП0019111.06.2020Открита процедураДоставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна" за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС ПловдивЗОП0019811.06.2020Обяви за събиране на офертиПредоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС Пловдив.Виж пълна информация
ДГС ХисарЗОП0019711.06.2020Обяви за събиране на офертиПредоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС Хисар.Виж пълна информация
ДЛС КормисошЗОП0019611.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДЛС "Кормисош" - гр. Лъки, за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС КормисошЗОП0019511.06.2020Обяви за събиране на офертиДоставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив.Виж пълна информация
ДЛС КормисошЗОП0019411.06.2020Покана до определени лицаПредоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП ДЛС "Кормисош".Виж пълна информация
ДГС ТриградЗОП0019311.06.2020Открита процедураДоставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни материали и оборудване.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораЗОП0019010.06.2020Публично състезаниеДоставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок от 24 месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян  и ТП ДЛС "Извора".Виж пълна информация
ДЛС ЖендаЗОП0018910.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДЛС "Женда" за срок от 24 месеца.Виж пълна информация