ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КирковоТ00044-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2410, 2411Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00307-2319.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обекти №№ 2024-1, 2024-2, 2024-3Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00172-2312.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2317, 2318Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00140-2310.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект № 2313МТВиж пълна информация
ДГС КирковоТ00116-2305.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2314, 2315, 2316Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00115-2305.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект № 2312Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00108-2330.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна и широколистна дървесина, транспортиране на тополови фиданкиВиж пълна информация
ДГС КирковоТ00047-2320.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00046-2320.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2308, 2310, 2302, 2312Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00354-2215.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00350-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината, включена в Обекти с №2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ и №2306МТВиж пълна информация
ДГС КирковоТ00339-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00271-2213.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2221, №2222 и №2223Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00128-2214.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00117-2205.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП ДГС КирковоВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0064813.12.2021Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 2127-1Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0064713.12.2021Продажба на добита дървесина на действителни количества от обект № 2033-12Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0056429.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП „ДГС Кирково”Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0049308.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2123 и №2124 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС КирковоВиж пълна информация
ДГС КирковоТ0049208.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Кирково”, за обекти № 2112, 2113, 2114, 2125 и №2126Виж пълна информация